Panduan Lengkap Loan Kereta: Apa yang Anda Perlu Tahu Tentang Pinjaman Kereta

Pada era moden ini, untuk memiliki kenderaan seperti kereta telah menjadi keperluan penting dalam kehidupan kita. Bagaimanapun, tidak semua individu memiliki kemampuan untuk membayar secara tunai. Oleh itu, loan kereta atau pinjaman kereta menjadi pilihan popular untuk mendapatkan pembelian kenderaan di kalangan penduduk Malaysia.

Namun, dengan pelbagai institusi pinjaman yang tersedia dan proses yang kompleks, membuat keputusan, membuat permohonan, dan mengurus pinjaman kereta dengan bijak mungkin menjadi suatu cabaran yang rumit.

Jangan bimbang! Dalam artikel ini, kami akan meyampaikan panduan lengkap mengenai pinjaman kereta untuk membantu anda membuat keputusan yang tepat dan memastikan pengurusan pinjaman anda berjalan dengan lancar. Mari kita mula!

 

Tip Memohon Pinjaman Kereta dengan Bijak

 

 

1. Memastikan Kemampuan Kewangan Anda

Sebelum anda membuat permohonan pinjaman kereta, langkah awal yang perlu diambil ialah memastikan kestabilan kewangan anda.

Sama ada anda memilih untuk membeli kereta baru atau terpakai, adakah anda mampu menanggung bayaran bulanan yang berkaitan dengan pinjaman tersebut? Adakah pendapatan bulanan anda mencukupi untuk menunaikan komitmen pembayaran pinjaman kereta?

Mengetahui kebolehan kewangan anda akan membantu anda menentukan had pinjaman yang bersesuaian dan melindungi diri anda daripada beban kewangan yang tidak perlu.

 

2. Menilai Kelayakan Pinjaman

Sebelum anda membuat permohonan pinjaman kereta, langkah pertama adalah memahami syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan oleh setiap bank atau institusi kewangan. Pastikan anda memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti penyata bank, penyata gaji, penyata KWSP, dan lain-lain, sebelum mengemukakan permohonan pinjaman.

Beberapa faktor, termasuk gaji bulanan, tempoh perkhidmatan, dan rekod kredit, akan diberi pertimbangan ketika menilai kelayakan pinjaman. Dengan menilai kelayakan pinjaman dengan bijak, anda dapat meningkatkan peluang kelulusan serta mendapatkan pinjaman dengan kadar faedah yang terbaik untuk keperluan kewangan anda.

 

3. Membuat Perbandingan Antara Institusi Kewangan

Dalam era ini, terdapat pelbagai institusi kewangan yang menawarkan perkhidmatan pinjaman kereta. Oleh itu, elakkan terburu-buru membuat keputusan! Ambil masa untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan bandingkan tawaran pinjaman dari beberapa bank atau institusi kewangan.

Perhatikan kadar faedah, yuran pengendalian, dan syarat-syarat pinjaman sebelum membuat keputusan akhir. Ramai bank juga menyediakan kalkulator pinjaman kereta dalam talian yang memudahkan anda untuk mengira ansuran bulanan dan jumlah keseluruhan yang perlu anda bayar.

Dengan membuat perbandingan yang teliti, anda dapat memilih pinjaman kereta yang menawarkan syarat-syarat terbaik dan membantu anda menjimatkan kos secara keseluruhan.

 

4. Pilih Pinjaman Kereta Dengan Kadar Faedah Terendah

Anda dinasihatkan untuk memilih pinjaman kereta yang menawarkan kadar faedah terendah, kerana kadar faedah secara tidak langsung mempengaruhi kos keseluruhan pinjaman anda. Kadar faedah rata atau flat interest rate, yang biasa digunakan untuk pinjaman peribadi dan pinjaman sewa beli (loan kereta), dihitung berdasarkan jumlah pinjaman pokok sepanjang tempoh pinjaman.

Formula pengiraan kadar faedah pinjaman kereta adalah seperti berikut:

 • (Jumlah Pinjaman Asal x Bilangan Tahun Pinjaman x Kadar Faedah Setahun) ÷ Bilangan Ansuran (Bulan) = Faedah Dibayar Setiap Bulan

Contoh pengiraan:

 • (RM50,000 x 5 x 7%) ÷ 60 = RM292

Dengan memahami cara pengiraan ini, anda dapat membuat penilaian yang lebih baik dalam memilih pinjaman kereta yang sesuai dengan keperluan kewangan anda.

 

5. Kepentingan Pelan Bayaran Yang Bijak

Semasa dalam proses mendapatkan pinjaman kereta, penting untuk memilih pelan bayaran yang paling berkesan bagi keperluan kewangan anda.

Elakkan terjebak dengan pinjaman jangka masa yang panjang hingga sembilan tahun hanya kerana ansuran bulanan yang lebih rendah. Walaupun ansuran bulanan yang rendah mungkin mengurangkan beban kewangan pada permulaan, anda mungkin akan membayar lebih banyak faedah dalam jangka masa yang panjang.

Oleh itu, pertimbangkan secara kritis keupayaan kewangan anda dan pilih jangka masa pinjaman yang sesuai. Walaupun sukar untuk memberikan jawapan yang tepat, jika anda merasa mampu membayar ansuran bulanan yang sedikit lebih tinggi, memilih jangka masa yang lebih pendek boleh membantu anda menjimatkan jumlah faedah yang perlu dibayar.

 

Istilah Pinjaman Kereta Yang Perlu Anda Tahu

Dalam usaha untuk memahami dan menguruskan pinjaman kereta secara bijak, berikut adalah beberapa istilah yang sering digunakan semasa menjalani proses permohonan pinjaman kereta.

1. Margin Pembiayaan Atau Margin of Financing

Margin pembiayaan merujuk kepada peratusan jumlah pinjaman berbanding nilai keseluruhan kereta. Di Malaysia, kebanyakan pinjaman kereta mempunyai margin pembiayaan maksimum 90 peratus, yang memerlukan pembayaran pendahuluan sebanyak 10 peratus kepada penjual kereta.

Contohnya, jika anda berhasrat untuk membeli kereta baharu bernilai RM100,000, bank mungkin bersetuju untuk memberikan pinjaman sehingga RM90,000 kepada anda (90 peratus daripada RM100,000).

Namun begitu, beberapa institusi kewangan juga menawarkan margin pembiayaan maksimum 100 peratus. Walau bagaimanapun, margin ini biasanya terhad kepada peminjam tertentu berdasarkan faktor-faktor khusus seperti pembelian kereta pertama dan lain-lain.

 

2. Kadar Interest Pinjaman Kereta

Kadar faedah bagi pinjaman kereta cenderung lebih tinggi untuk kereta yang berharga rendah, manakala bagi kereta yang mahal, kadar faedah cenderung lebih rendah.

Selain itu, kadar faedah juga berbeza antara bank, dengan mengambil kira faktor-faktor seperti jumlah dan tempoh pinjaman, sejarah kredit peminjam, serta usia kereta.

Bagi pembiayaan pinjaman kereta baru, kadar faedah biasanya berada dalam julat antara 2.3 hingga 3.5 peratus. Manakala bagi pinjaman kereta terpakai, kadar faedah biasanya berada dalam julat antara 3.5 hingga 4.2 peratus.

 

3. Penjamin Kereta Atau Guarantor Kereta

Beberapa bank mungkin menetapkan keperluan untuk memiliki penjamin atau guarantor semasa memohon pinjaman kereta. Ini terutamanya berlaku jika anda memohon pinjaman untuk kali pertama, memohon jumlah pinjaman yang tinggi, atau mempunyai rekod kredit yang tidak baik.

 

 

Penjamin adalah individu yang sanggup dan setuju untuk menanggung tanggungjawab pembayaran balik pinjaman jika anda tidak dapat melakukannya. Adalah penting untuk memahami sepenuhnya tanggungjawab dan komitmen yang terlibat apabila memilih menggunakan penjamin untuk pinjaman kereta. Ini termasuk risiko kewangan dan implikasi yang mungkin timbul jika pembayaran tidak dapat dilakukan seperti yang dijanjikan. Sebelum memilih penjamin, pastikan anda memahami sepenuhnya terma dan syarat pinjaman serta bersedia untuk memenuhi komitmen pembayaran.

 

Syarat-syarat umum untuk menjadi penjamin kereta yang biasanya ditetapkan oleh pihak bank termasuk:

 • Berusia 18 tahun ke atas :
  Calon penjamin biasanya perlu berusia 18 tahun ke atas untuk memastikan kebolehan undang-undang mereka dalam membuat perjanjian.
 • Keadaan mental yang stabil :
  Penjamin perlu memiliki keadaan mental yang stabil dan berkeupayaan untuk memahami tanggungjawab, dokumen penjamin, serta komitmen sebagai penjamin.
 •  Persetujuan sukarela :
  Penjamin harus bersetuju menjadi penjamin secara sukarela tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kesilapan dalam keputusan mereka.
 • Tidak berstatus muflis :
  Calon penjamin tidak boleh berstatus muflis, menunjukkan kemampuan kewangan yang memadai untuk menanggung tanggungjawab sebagai penjamin.Memahami dan mematuhi syarat-syarat ini penting sebelum seseorang bersetuju untuk menjadi penjamin, kerana ini melibatkan tanggungjawab kewangan yang serius dan implikasi undang-undang.

Ia penting untuk diingat bahawa walaupun penjamin anda memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan, tidak semestinya pinjaman anda akan terus diluluskan. Pihak bank tetap akan menilai faktor-faktor tambahan seperti jumlah pendapatan, komitmen bulanan, rekod dan sejarah kredit, dan aspek-aspek lain yang berkaitan. Keputusan akhir mengenai kelulusan pinjaman masih bergantung kepada penilaian menyeluruh terhadap kelayakan kewangan dan kredit secara keseluruhan.

 

4. Tempoh Pinjaman & Bayaran Balik

Di Malaysia, tempoh pembiayaan maksimum untuk pinjaman kenderaan yang dibenarkan untuk kereta terpakai biasanya adalah tujuh atau sembilan tahun. Tempoh ini bergantung kepada beberapa faktor, termasuk tahun pembuatan kereta dan jumlah pinjaman yang dimohon.

Bagi pinjaman kenderaan untuk kereta baharu, tempoh pembiayaan maksimum biasanya adalah sembilan tahun. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa semakin lama tempoh pembiayaan, semakin tinggi kadar faedah yang perlu ditanggung. Ini bermakna anda akan terikat dengan kadar faedah pinjaman yang lebih tinggi dalam jangka masa panjang, dan ini juga membawa risiko-risiko seperti inflasi dan sebagainya. Sebelum membuat keputusan, penting untuk mempertimbangkan keseluruhan kos dan risiko yang terlibat dengan memilih tempoh pembiayaan yang sesuai dengan keperluan dan kemampuan kewangan anda.

 

Faktor Mempengaruhi Kadar Interest Pinjaman Kereta

Sebelum anda memohon pinjaman kereta, adalah penting untuk memberi pertimbangan kepada kadar faedah sebagai salah satu faktor utama. Setiap bank mungkin menawarkan kadar faedah yang berbeza, bergantung kepada jenis pinjaman yang anda pilih.

Secara keseluruhan, kadar faedah merujuk kepada jumlah tambahan yang dikenakan ke atas jumlah pinjaman bank, sama ada untuk pembelian kereta baharu atau terpakai. Kadar faedah pinjaman kereta boleh berbeza-beza bergantung pada perjanjian dan faktor-faktor lain seperti yang berikut:

 

 • Model Kereta: Nilai dan model kereta sama ada kereta second hand (kereta terpakai) atau kereta baharu boleh mempengaruhi kadar faedah pinjaman kereta anda. Kadar interest kereta terpakai biasanya sekitar tiga hingga lima peratus bergantung pada jenama dan harga.
 • Skor dan Sejarah Kredit: Skor kredit merupakan faktor penentu kadar faedah pinjaman kereta anda. Skor dan sejarah kredit yang baik memberi keyakinan kepada pihak bank tentang kemampuan anda membayar balik pinjaman kereta tanpa sebarang masalah. Namun jika skor kredit lemah, bank biasanya menawarkan kadar interest pinjaman kereta yang lebih tinggi.
 • Status Kewangan: Ia merujuk pada pendapatan bulanan dan kemampuan anda untuk membayar balik pinjaman yang diluluskan oleh pihak bank. Sekiranya pendapatan bulanan anda tinggi, kadar interest pinjaman kereta biasanya lebih rendah. Jika sebaliknya, anda mungkin akan dikenakan kadar interest pinjaman kereta yang lebih tinggi.
 • Polisi Bank: Sesetengah bank mungkin mengenakan peraturan dan polisi tambahan yang mungkin mempengaruhi kadar interest pinjaman kereta anda. Anda disarankan untuk membaca perjanjian dengan teliti atau bertanyakan pegawai bank anda untuk penjelasan lanjut.
 • Tempoh Pinjaman: Tempoh bayaran balik pinjaman secara amnya memberi kesan terhadap kadar interest yang dikenakan oleh pihak bank. Dalam erti kata lain, semakin panjang tempoh pinjaman anda, semakin tinggi kadar interest pinjaman kereta anda.

Adalah penting untuk membandingkan kadar faedah yang ditawarkan oleh beberapa bank sebelum membuat keputusan mengenai pinjaman kereta anda. Anda boleh menggunakan kalkulator pinjaman kereta dalam talian untuk membantu anda mengira jumlah ansuran bulanan dan jumlah keseluruhan yang perlu anda bayar sepanjang tempoh pinjaman.

Dengan membandingkan tawaran dari pelbagai bank, anda dapat membuat pilihan yang lebih informasi dan memilih pinjaman kereta yang menawarkan syarat-syarat terbaik untuk keperluan kewangan anda. Kalkulator pinjaman kereta boleh memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai impak kewangan pinjaman tersebut terhadap bajet anda, membantu anda membuat keputusan yang bijak dan berfikir jangka panjang.

 

Kelayakan Gaji Beli Kereta dan Syarat Loan Kereta

Berikut merupakan antara syarat-syarat kelayakan yang perlu anda ikuti bagi memudahkan urusan permohonan pinjaman atau loan kereta idaman anda:

 

1. Lesen Memandu

Walaupun lesen memandu adalah salah satu syarat kelayakan minimum untuk memohon pinjaman kenderaan, beberapa institusi kewangan, seperti Ambank atau Bank Rakyat, mempunyai keadaan khusus. Beberapa daripada mereka membenarkan permohonan pinjaman kenderaan dilakukan tanpa lesen memandu, asalkan pemohon memenuhi syarat tertentu, seperti mempunyai gaji pokok melebihi RM3,000.

Setiap institusi kewangan mungkin mempunyai polisi yang berbeza, dan syarat-syarat ini boleh berubah dari satu bank ke bank yang lain. Oleh itu, adalah penting untuk membaca terma dan syarat dengan teliti sebelum membuat permohonan pinjaman kenderaan dan berkomunikasi dengan pihak bank untuk mendapatkan maklumat yang tepat mengenai keperluan dan syarat-syarat yang dikenakan.

 

2. Kelayakan Gaji Beli Kereta

Syarat gaji minimum untuk permohonan pinjaman kenderaan boleh berbeza-beza antara bank-bank, dan setiap institusi kewangan mempunyai garis panduan tersendiri. Bagi kebanyakan permohonan pinjaman untuk pembelian kereta, syarat umur biasanya adalah tidak kurang daripada 18 tahun dan tidak melebihi umur persaraan semasa tempoh pembiayaan tamat.

Selain itu, syarat gaji bulanan minimum juga berbeza bergantung kepada bank yang anda pilih. Sebagai contoh, bagi beberapa bank, syarat gaji bulanan minimum mungkin sekurang-kurangnya RM1,500 dan ke atas. Namun, disarankan untuk memeriksa dengan teliti terma dan syarat yang dinyatakan oleh bank yang bersangkutan sebelum membuat permohonan pinjaman kenderaan untuk mendapatkan maklumat yang tepat.

 

3. Penjamin Kereta atau Guarantor Kereta

Jika gaji anda tidak memenuhi syarat gaji minimum yang ditetapkan oleh bank untuk permohonan pinjaman kenderaan, bank mungkin memerlukan seorang penjamin atau guarantor untuk menyokong permohonan anda. Penjamin kereta biasanya perlu berasal dari kalangan ibu bapa atau pasangan (suami/isteri) yang bekerja, dan gaji penjamin hendaklah melebihi RM2,000 atau mengikut syarat yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.

Penjamin bertindak sebagai jaminan tambahan untuk memastikan bahawa pembayaran pinjaman dapat dilakukan jika peminjam tidak dapat memenuhi kewajipan pembayaran. Sebelum melibatkan penjamin, adalah penting untuk memahami sepenuhnya tanggungjawab dan komitmen yang diperlukan daripada penjamin, serta memastikan bahawa penjamin memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak bank.

 

4. Penyata Bank/Penyata KWSP atau EPF

Penyata Bank dan Penyata KWSP atau EPF (Employees Provident Fund) memang merupakan dokumen penting untuk membuktikan pendapatan bulan pemohon ketika memohon pinjaman kenderaan. Penyata Bank biasanya digunakan untuk menunjukkan aliran masuk dan keluar wang, serta baki akaun pemohon. Manakala Penyata KWSP atau EPF dapat memberikan gambaran mengenai sumbangan KWSP atau EPF oleh pemohon, yang turut memberikan petunjuk tentang pendapatan bulanan.

Dengan memeriksa dokumen-dokumen ini, pihak bank atau institusi kewangan dapat menilai kemampuan pemohon untuk membayar balik pinjaman mengikut jadual yang telah dipersetujui. Ini merupakan langkah penting dalam menilai kelayakan pemohon dan memastikan bahawa pemohon mampu memikul tanggungjawab kewangan yang terlibat dengan pinjaman kenderaan.

 

5. Skim Graduan

Skim ini diperkenalkan khusus untuk graduan yang baru menamatkan pengajian atau memulakan kerjaya dengan syarat umur tidak melebihi 30 tahun semasa permohonan. Bagi memenuhi syarat untuk membuat pinjaman menggunakan skim ini, pemohon perlu menyediakan dokumen-dokumen sokongan seperti surat tawaran kerja, transkrip akademik, dan dokumen lain yang relevan.

Skim ini mungkin direka khas untuk membantu graduan baru memulakan kehidupan selepas menamatkan pengajian, memberikan mereka peluang untuk memiliki kenderaan dengan syarat-syarat yang lebih bersahaja. Dokumen-dokumen seperti surat tawaran kerja dan transkrip akademik digunakan untuk menilai kelayakan pemohon dan memastikan bahawa mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam skim tersebut.

 

Pinjaman Kereta atau Pembiayaan Kenderaan Skim Graduan

Secara amnya, skim graduan merujuk kepada perkhidmatan pinjaman untuk pemilikan kenderaan yang ditawarkan oleh pihak bank kepada mana-mana individu yang baru memasuki alam pekerjaan untuk memiliki kereta pertama.

Pihak bank biasanya menawarkan kadar pinjaman 100 peratus daripada harga jualan untuk tempoh pembiayaan antara empat hingga sembilan tahun dengan margin pembiayaan antara RM30,000 hingga RM150,000 bergantung pada kelayakan.

i. Syarat Loan Kereta Skim Graduan

Kebiasaannya, bank menetapkan syarat-syarat kelayakan untuk loan kereta skim graduan seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia;
 • Berumur antara 20-30 tahun;
 • Terbuka kepada graduan yang bekerja dalam sektor kerajaan atau swasta;
 • Mempunyai diploma atau ijazah daripada institusi yang diiktiraf oleh kerajaan;
 • Pinjaman terhad untuk pembelian kereta baharu sahaja, tidak termasuk kereta second hand.
ii. Syarat Kelayakan Gaji Beli Kereta Skim Graduan

Selain itu, pemohon yang berminat untuk memiliki kereta menggunakan skim graduan ini juga perlu melepasi syarat kelayakan gaji beli kereta seperti berikut:

 • Individu bekerja di sekitar Lembah Klang – gaji minimum bersih selepas potongan KWSP (RM1,800 dan ke atas);
 • Individu bekerja di lokasi-lokasi selain Lembah Klang – gaji minimum bersih selepas potongan KWSP (RM1,500 dan ke atas);
 • Kelayakan dikira berdasarkan gaji pokok (basic) dan elaun tetap tidak termasuk kerja lebih masa (overtime) atau komisen.

Namun begitu, syarat kelayakan gaji ini biasanya berbeza bergantung pada jenis bank atau institusi kewangan yang dipilih. Anda disarankan untuk merujuk kepada pihak bank untuk maklumat lanjut.

 

Proses Loan Kereta: Kepentingan Downpayment Kereta

Down payment atau deposit kereta merujuk kepada jumlah wang yang perlu dibayar oleh pembeli kepada pengedar kereta semasa membuat pembelian. Ia merupakan sejumlah wang yang dipindahkan sebagai jaminan pembelian dan untuk mengikat perjanjian pembelian kereta.

Jumlah down payment ini biasanya merupakan peratusan tertentu daripada harga kereta dan akan bergantung kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh pengedar atau bank yang menyediakan pembiayaan. Pembayaran ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dan memberi jaminan kepada penjual bahawa pembeli serius untuk membuat pembelian. Down payment kemudian akan dikurangkan daripada jumlah jumlah pembiayaan yang diperlukan, dan baki jumlah yang perlu dibayar akan diatur dalam bentuk ansuran bulanan atau ansuran yang lain berdasarkan perjanjian pinjaman atau pembelian.

 

 

Ya, amalan biasa adalah peminjam perlu menyediakan bayaran pendahuluan atau down payment sebanyak 10 peratus daripada harga kereta semasa membuat pembelian. Deposit ini biasanya dibayar kepada pihak bank atau pengedar kereta semasa memulakan proses pembelian.

Bayaran pendahuluan ini bertujuan untuk menunjukkan keseriusan pembeli dan juga sebagai bentuk jaminan terhadap pembelian. Ia memberi kepastian kepada penjual atau pihak yang menyediakan pembiayaan bahawa pembeli mempunyai komitmen kewangan untuk membuat pembelian kereta. Jumlah down payment ini kemudian akan dipotong daripada jumlah pembiayaan yang diperlukan, dan baki jumlah perlu dibayar melalui ansuran bulanan atau ansuran lain mengikut perjanjian yang telah ditetapkan.

 

Kelebihan Membayar Deposit Kereta

 

1. Mengurangkan Jumlah Pinjaman

Membayar deposit kereta yang mencukupi membawa beberapa kelebihan kewangan. Ini termasuk mengurangkan jumlah pinjaman yang diperlukan daripada institusi kewangan, mengurangkan faedah yang perlu dibayar, dan menghemat wang dalam jangka masa panjang. Jimat kos keseluruhan ini dapat memberi kesan positif terhadap keadaan kewangan anda dan meningkatkan kelayakan untuk kelulusan pinjaman. Ini adalah strategi bijak untuk mengurangkan beban kewangan semasa membuat pembelian kereta.

 

2. Memperbaiki Peluang untuk Mendapatkan Pinjaman

Membayar deposit kereta yang memadai juga dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan pinjaman daripada institusi kewangan. Pengurangan jumlah pinjaman memberikan keyakinan kepada pemberi pinjaman bahawa anda mempunyai keupayaan kewangan yang mencukupi untuk membayar ansuran bulanan.

 

3. Mempercepatkan Proses Kelulusan

Dalam beberapa kes, pembayaran deposit kereta yang mencukupi boleh mempercepatkan proses kelulusan pinjaman. Pemberi pinjaman akan melihat bahawa anda mempunyai komitmen yang kukuh terhadap pembelian kereta dan bersedia melibatkan diri dalam urusan kewangan yang penting.

 

Bila Perlu Bayar Deposit Kereta?

Masa yang tepat untuk membayar deposit kereta adalah bergantung kepada keadaan dan keperluan anda. Berikut adalah beberapa situasi di mana pembayaran deposit kereta biasanya berlaku:

 

1. Semasa Membuat Tempahan

Jika anda membuat tempahan untuk kereta yang baru, pengedar kereta mungkin memerlukan pembayaran deposit untuk mengesahkan tempahan anda. Ini memberi mereka keyakinan bahawa anda serius untuk membeli kereta tersebut dan menjaga kepentingan kedua-dua pihak.

 

2. Semasa Menandatangani Perjanjian Pembelian

Apabila anda menandatangani perjanjian pembelian kereta dengan pengedar, biasanya anda akan diminta untuk membayar deposit sebagai sebahagian daripada keseluruhan jumlah pembelian. Ini adalah titik di mana pembelian kereta menjadi sah secara undang-undang dan memastikan bahawa kedua-dua pihak mempunyai kepentingan yang dilindungi.

 

Proses Loan Kereta: Dokumen untuk Beli Kereta

 

Selain daripada mengambil kira kadar faedah, satu lagi proses penting dalam permohonan pinjaman kereta adalah menyediakan dokumen yang diperlukan. Berikut adalah senarai dokumen yang diperlukan untuk memudahkan urusan permohonan pembiayaan sewa beli kereta anda.

 

Dokumen Beli Kereta (Kategori Peminjam)Dokumen Diperlukan
Penjawat/Pekerja Kerajaan/Kakitangan Awam
 1. Salinan kad pengenalan (MyKad);
 2. Salinan lesen memandu;
 3. Penyata akaun bank gaji (bergantung pada bank);
 4. Salinan slip gaji 3 bulan terkini.
Pekerja Swasta
 1. Salinan kad pengenalan (MyKad);
 2. Salinan lesen memandu;
 3. Penyata akaun bank gaji (bergantung pada bank);
 4. Salinan slip gaji 3 bulan terkini;
 5. Penyata KWSP.
Individu Bekerja Sendiri/Peniaga
 1. Salinan kad pengenalan (MyKad);
 2. Salinan lesen memandu;
 3. Penyata akaun bank 6 bulan terkini;
 4. Salinan pendaftaran syarikat (SSM).
Skim Graduan
 1. Salinan kad pengenalan (MyKad);
 2. Salinan lesen memandu;
 3. Surat tawaran pekerjaan (bagi pemohon yang baru berkhidmat atau kurang daripada 3 bulan);
 4. Salinan transkrip ijazah atau diploma yang disahkan;
 5. Salinan slip gaji 3 bulan terkini – bergantung pada keperluan oleh pihak bank;
 6. Penyata akaun bank terkini – bergantung pada keperluan oleh pihak bank.
Pelajar
 1. Salinan kad pengenalan (MyKad);
 2. Salinan lesen memandu;
 3. Kad pelajar;
 4. Dokumen penjamin kereta – ibu, ayah, saudara terdekat yang masih bekerja.

 

Tips untuk Elakkan Loan Kereta Ditolak

Bagi memudahkan dan melancarkan urusan permohonan pinjaman bank untuk pembeli kereta, kami senaraikan beberapa tip yang dapat membantu mengelakkan permohonan anda ditolak oleh pihak bank.

 

1. Periksa Laporan Kredit CCRIS & CTOS

Semak rekod pinjaman sedia ada sebelum memohon pinjaman kredit baharu. Pastikan pembayaran hutang kad kredit atau pinjaman PTPTN mengikut jadual untuk elakkan skor kredit teruk. Di Malaysia, rekod kredit dan maklumat pinjaman seperti sejarah pembayaran, tunggakan, dan lain-lain direkodkan dalam Credit Reference Information System (CCRIS) dan Credit Bureau CTOS.

 

CTOS Score

 

Anda boleh mendapatkan maklumat kedudukan kredit semasa anda dengan hadir sendiri ke Bank Negara Malaysia (BNM) atau memuat turun secara dalam talian melalui portal CTOS secara percuma.

 

2. Semak Kelayakan Gaji Beli Kereta

Institusi kewangan atau bank menetapkan kelayakan gaji bersih minimum untuk permohonan pinjaman kenderaan adalah serendah RM1,500 dan ke atas. Kelayakan gaji untuk pemohon Skim Graduan, terutama lepasan ijazah atau diploma, perlu tidak kurang daripada RM1,000 selepas ditolak bayaran bulanan kereta dan caruman KWSP/SOCSO. Jika kurang, penjamin kereta (ibu atau bapa/suami atau isteri) mungkin diperlukan untuk menyokong permohonan.

 

3. Kenal Pasti Komitmen Bulanan Anda

Had penggunaan kredit yang tinggi juga boleh menyebabkan permohonan pinjaman anda tidak diluluskan. Pihak bank biasanya menilai komitmen bulanan untuk menentukan kecekapan anda dalam menguruskan kewangan dan kemampuan untuk membayar balik hutang pinjaman tanpa sebarang masalah.

Komitmen bulanan yang ideal mestilah tidak melebihi 70 peratus daripada jumlah pendapatan, termasuk pinjaman kenderaan baharu yang dipohon. Untuk mengira jumlah loan kereta anda, anda boleh menggunakan kalkulator pinjaman kereta di pautan ini.

 

4. Status atau Jenis Pekerjaan Pemohon

Status pekerjaan pemohon, seperti status jawatan (tetap atau kontrak), juga memainkan peranan dan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan semasa pihak bank memproses permohonan pinjaman kereta.

Jika anda memiliki perniagaan sendiri yang didaftarkan di bawah SSM, anda perlu menyediakan penyata syarikat sekurang-kurangnya bagi tempoh enam bulan terkini. Kebiasaannya, pendapatan individu hanya dikira sebanyak 20 peratus daripada jumlah keseluruhan pendapatan masuk setiap bulan.

 

5. Ada Lesen Memandu Lebih Baik

Selain mempermudah permohonan dan dokumentasi pinjaman kereta, pemilikan lesen memandu juga dapat mendukung proses tersebut secara tidak langsung. Beberapa institusi kewangan bahkan membolehkan pinjaman kereta tanpa lesen memandu, asalkan gaji pokok mencapai RM3,000 atau lebih. Untuk kepastian, Anda disarankan berkonsultasi dengan pegawai bank.

Meskipun mengurus pinjaman kereta tanpa panduan dapat terasa menakutkan, dengan pengetahuan dan perencanaan yang tepat, Anda dapat melakukannya dengan lancar. Pahami kebutuhan keuangan, evaluasi kelayakan pinjaman, bandingkan penawaran dari berbagai institusi, dan kelola pinjaman dengan bijak. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat memilih pinjaman kereta yang sesuai, menjaga stabilitas keuangan, dan memiliki kendaraan impian tanpa kesulitan yang tidak perlu.

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *