Adakah anda boleh menggunakan kenderaan persendirian yang diinsuranskan untuk perkhidmatan e-hailing?

“Anda tidak dibenarkan menggunakan kenderaan persendirian yang diinsuranskan untuk perkhidmatan e-hailing. Insurans kereta persendirian hanya menyediakan perlindungan untuk penggunaan peribadi oleh pemegang polisi. Menggunakan kenderaan untuk tujuan komersial seperti e-hailing adalah melanggar terma polisi insuran dan tuntutan anda mungkin akan ditolak jika terlibat dalam kemalangan.”

 

Pilihan tambahan e-hailing untuk kereta persendirian

Menurut Kementerian Pengangkutan, pemandu e-hailing perlu memiliki lesen PSV serta insurans E-hailing saat mereka menggunakan kenderaan untuk layanan e-hailing. Peraturan ini mulai berlaku sejak 2019.

Saat Anda memperoleh asuransi mobil atau Takaful mobil, Anda dapat menambahkan cakupan e-Hailing untuk melindungi diri Anda saat bekerja sebagai pemandu e-hailing.

Asuransi e-hailing adalah tambahan yang dapat Anda tambahkan untuk memberikan perlindungan saat menawarkan layanan tersebut. Add-on e-hailing menyediakan perlindungan kepada pemandu untuk mengurangi risiko hukum dan keuangan yang mungkin mereka hadapi. Ada beberapa perusahaan asuransi yang menyediakan asuransi e-hailing.

Apakah yang dilindungi oleh alat tambah e-hailing?

Perlindungan yang disediakan oleh insurans e-hailing berbeza-beza bergantung kepada syarikat insurans. Secara keseluruhan, perlindungan ini biasanya diberikan apabila kenderaan anda sedang berada dalam perjalanan mengambil atau mengangkut penumpang.

 

Kehilangan atau Kerosakan pada kereta anda sendiri

Perlindungan terhadap kerugian atau kerosakan pada kenderaan anda akan disediakan dalam kes kemalangan, kebakaran, atau kecurian melalui polisi insurans yang sesuai.

 

Liabiliti kepada Pihak Ketiga

Perlindungan untuk kerugian atau kerosakan kepada pihak ketiga disebabkan oleh kemalangan akibat penggunaan kenderaan anda boleh termasuk dalam polisi insurans yang meliputi cedera atau kematian.

 

Liabiliti Undang-undang kepada Penumpang yang Membayar Tambang

Perlindungan terhadap liabiliti yang ditanggung oleh penumpang anda, termasuk kematian atau kecederaan badan semasa diangkut masuk, dalam, atau keluar dari kenderaan anda, mungkin disediakan oleh syarikat insurans anda. Walaubagaimanapun, bayaran penuh mungkin tidak diberikan oleh syarikat insurans jika bilangan penumpang melebihi had yang ditetapkan oleh undang-undang. Anda perlu memeriksa terma dan syarat polisi insurans anda. Syarikat insurans anda akan memberikan pampasan mengikut formula yang ditetapkan dalam polisi.

 

Liabiliti Undang-undang Penumpang Membayar Tambang atas Perbuatan Cuai

Perlindungan untuk liabiliti undang-undang dalam kes di mana mana penumpang anda terlibat dalam kemalangan yang melibatkan pihak ketiga mungkin disediakan oleh penanggung insurans anda. Jika penumpang anda menerima saman undang-undang atas kelakuan cuai semasa menaiki kenderaan anda, penanggung insurans anda akan melindungi anda dalam keadaan tersebut.

 

Kecederaan akibat kemalangan atau kematian pemandu e-hailing yang dibenarkan

Anda berhak untuk mendapatkan perlindungan untuk kematian atau kecederaan diri akibat kemalangan melalui polisi insurans anda. Anda mempunyai hak untuk menuntut pampasan yang sewajarnya berdasarkan terma dan syarat yang terdapat dalam polisi anda.

  • Amaun pampasan yang anda terima mungkin berbeza-beza bergantung kepada polisi insurans yang anda miliki dan syarikat insurans yang menyediakan perlindungan. Adalah penting untuk memahami terma dan syarat polisi anda dengan teliti, termasuk had pampasan yang ditetapkan untuk kematian atau kecederaan dalam kes kemalangan.

 

Pastikan anda dilindungi dengan baik semasa mendaftar untuk perkhidmatan e-hailing.

Perlu diingat bahawa tidak semua syarikat insurans menawarkan perlindungan tambahan untuk e-hailing bagi kereta persendirian. Anda boleh mempertimbangkan syarikat-syarikat seperti MSIG, Allianz, Etiqa Takaful, dan lain-lain.

Kosnya mungkin agak tinggi kerana kereta akan digunakan secara kerap di jalan raya. Ini meningkatkan risiko kemalangan.

Walau bagaimanapun, jangan ambil risiko dengan memandu menggunakan polisi insurans kereta persendirian biasa. Pastikan anda mendapat perlindungan yang mencukupi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *